ES FARÀ AL VESTÍBUL DEL TEM

Obertura de portes: 30 minuts abans de l'inici de l'espectacle

Aforament: 35 persones per sessió

Recomanació d'edat: Tots els públics

No és una instal·lació d’art contemporani. No és un espectacle teatral. O sí. És una estructura circular de fusta que habiten narracions que seran mostrades al públic després d’un diàleg de silenci entre la mirada de l’espectador i els objectes que viuen al seu interior. El temps ha anat depositant esdeveniments i objectes, fragments de vida i pols a les seues prestatgeries. Empremtes d’un temps en què els protagonistes han sigut els xiquets en la majoria dels casos.

La Biblioteca de cordes i nusos té les seues arrels en un petit treball escolar motivat després de la lectura del llibre d’Italo Calvino Colección de arena. Amb el temps adquirix la forma d’espai narratiu que pot habitar diverses ubicacions (teatres, espais d’art, biblioteques, espais no convencionals), esdeveniments (festivals i programació de teatres, exposició permanent, jornades de biblioteques...) i edats, per ser una altra cosa.


Autoria, direcció i narració: José Antonio Portillo

Il·luminació: Xavi Prieto 

Música: Sordomondo (Nuria Aparici, Joaquín Pinilla i Jorge Aparici)

Objectes i textos: Tallers realizats en diverses ciutats d’Europa amb xiquets i xiquetes anònims

Escenografia i objectes: José Antonio Portillo

Realització escenografia: Theatre Hetpaleis, Anvers (Bèlgica)

Col·laboració: CCB de Lisboa (Percursos 2002-2004) i Theatre Hetpaleis d’Anvers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE HARÁ EN EL VESTÍBULO DEL TEM

Apertura de puertas: 30 minutos antes del inicio del espectáculo

Aforo: 35 personas por sesión

Recomendación de edad: Todos los públicos

No es una instalación de arte contemporáneo. No es un espectáculo teatral. O sí. Es una estructura circular de madera que habitan narraciones que serán mostradas al público después de un diálogo de silencio entre la mirada del espectador y los objetos que viven en su interior. El tiempo ha ido depositando acontecimientos y objetos, fragmentos de vida y polvo en sus estanterías. Improntas de un tiempo en que los protagonistas han sido los niños en la mayoría de los casos.

La Biblioteca de cuerdas y nudos tiene sus raíces en un pequeño trabajo escolar motivado después de la lectura del libro
de Italo Calvino Colección de arena. Con el tiempo adquiere la forma de espacio narrativo que puede habitar varias ubicaciones (teatros, espacios de arte, bibliotecas, espacios no convencionales), acontecimientos (festivales y programación de teatros, exposición permanente, jornadas de bibliotecas...) y edades, para ser otra cosa.

Autoría, dirección y narración: José Antonio Portillo

Iluminación: Xavi Prieto

Música: Sordomondo (Nuria Aparici, Joaquín Pinilla y Jorge Aparici)

Objetos y textos: Talleres realizados en varias ciudades de Europa con niños y niñas anónimos

Escenografía y objetos: José Antonio Portillo

Realización escenografía: Theatre Hetpaleis, Amberes (Bélgica)

Colaboración: CCB de Lisboa (Percursos 2002- 2004) y Theatre Hetpaleis de Amberes

Comments: