ES FARÀ AL ESCENARI DEL TEM

Obertura de portes: 30 minuts abans de l'inici de l'espectacle

Aforament: 30 persones per sessió

Recomanació d'edat: Tots els públics

En Mi gran obra ens plantejàvem construir un espectacle de gran format, sense escatimar gastos, desenvolupant totes les idees que aparegueren per molt cares que pogueren resultar, amb material i un equip artístic il·limitat. Però, òbviament, amb un lleuger matís: a escala 1:87. És a dir, pensant en gran i fent en xicotet mitjançant plantejaments i tècniques propis de l’arquitectura.

Continuant la nostra exploració sobre els límits d’allò teatral i aprofundint en l’interés d’anteriors projectes sobre la idea
de representació, en esta obra intentem generar una situació en què es qüestione el sentit dels grans projectes, d’eixe tipus
de creacions artístiques que tenen elevats pressupostos i on el vertader valor cultural és rares vegades demostrable: obres faraòniques, molt efectistes i poc honestes, carregades d’ornaments però buides de contingut.

Creació i direcció: David Espinosa

Interpretació: David Espinosa, Companyia Hekinah Degul

Ajudant de direcció: África Navarro

Música i so: Santos Martínez, David Espinosa

Espai Escènic: David Espinosa, AiR Maquetas y Proyectos de Arquitectura. ·

Producció: El Local EC, CAET, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’INAEM-Ministeri de Cultura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE HARÁ EN EL VESTÍBULO DEL TEM

Apertura de puertas: 30 minutos antes del inicio del espectáculo

Aforo: 30 personas por pase

Recomendación de edad: Todos los públicos

En Mi gran obra nos planteábamos construir un espectáculo de gran formato, sin escatimar en gastos, desarrollando todas
las ideas que aparecieran por muy caras que pudieran resultar, con material y un equipo artístico ilimitado. Pero, obviamente, con un ligero matiz: a escala 1:87. Es decir, pensando en grande y haciendo en pequeño mediante planteamientos y técnicas propios de la arquitectura.

Continuando nuestra exploración sobre los límites de aquello teatral y profundizando en el interés de anteriores proyectos sobre la idea de representación, en esta obra intentamos generar una situación en que se cuestione el sentido de los grandes proyectos, de ese tipo de creaciones artísticas que tienen elevados presupuestos y donde el verdadero valor cultural es rara vez demostrable:obras faraónicas, muy efectistas y poco honestas, cargadas de ornamentos pero vacías de contenido.

Creación y dirección: David Espinosa

Interpretación: David Espinosa, Compañía Hekinah Degul

Ayudando de dirección: África Navarro

Música y sonido: Santos Martínez, David Espinosa

Espacio Escénico: David Espinosa, AiR Maquetas y Proyectos de Arquitectura.

Producción: El Local EC, CAET, con la colaboración del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el INAEM-Ministerio de Cultura

Comments: